Na čo slúži týchto 10 základných vzorcov programu Excel?

EXCEL

Excel je najbežnejšie používaný tabuľkový program na svete, a napriek tomu zostáva pre mnohých záhadou. Ak nevieme, ako zaobchádzať s programom Excel, môže nás to niekedy stáť veľa hodín pred jedným z jeho hárkov vykonávaním opakovaných akcií, ktoré je možné zjednodušiť veľmi jednoduchým spôsobom pomocou vzorcov . Aby sme prestali strácať čas a získavali zúfalstvo, zhromaždili sme v tomto článku desať základných vzorcov, ktoré sa dajú ľahko vykonať, vďaka čomu budú vaše Excelentné menej zdĺhavé a produktívnejšie chvíle.

Môžeme začať?

1 SUM

Možno najjednoduchšie zo všetkých a tiež najužitočnejšie. Ak ste ho doposiaľ nevyužili, poďakujete sa nám po vyriešení hlasovacieho lístka pridania stĺpcov pomocou kalkulačky. Ak chcete v programe Excel vytvoriť súčet, napíšte = SUMA (bunka1 + bunka2 + bunka3 + bunka4), teda bunky, ktoré chcete pridať  do bunky, kde sa má výsledok zobraziť. Ak sú bunky susediace, je to oveľa jednoduchšie, pretože medzi nimi budeme musieť iba ťahať.

EXCEL

2. KMEN

Ako sme navyše urobili, môžeme odpočítať toľko čísel, koľko chceme, iba napísaním vzorca do bunky, kde chceme, aby sa výsledok zobrazil, a zmenou symbolu (+) na (-).

screenshot-2016-10-06-at-17-30-13

3. NÁSOBOK

Na násobenie viacerých buniek alebo celého stĺpca súčasne bude vzorec používať matematický operátor, ktorého symbolom je hviezdička (*).

Excel

4. ROZDELIŤ

Teraz ideme vykonať divíziu. Za týmto účelom zmeníme matematický operátor pomocou symbolu delenia, ktorý v programe Excel zodpovedá lomke (/).

vyniknúť

5. Vzorec na výpočet DPH

Tento vzorec je veľmi užitočný pre tých, ktorí musia predkladať faktúry . Keď budeme vedieť, aké je percento DPH, ktoré musíme použiť, vzorec bude nasledovný:

Cena s DPH = Cena produktu x (1 + DPH) , ktorú by sme v Exceli preložili ako = HODNOTA * (1 + 21/100) , ako vidíme nižšie na obrázku 1. V prípade, že by sme si DPH uplatnili jedna z buniek, jediné, čo by sme museli urobiť, je zmeniť 21/100 pre zodpovedajúcu bunku, ako je to znázornené na obrázku 2.

Pozrime sa na niekoľko príkladov oboch prípadov:

vyniknúť

6. POČÍTAJTE ÁNO

Tento vzorec nám umožňuje zistiť, koľkokrát sa kritérium opakuje v rade buniek alebo v celom hárku. Aby sme to vykonali, musíme napísať  = COUNTIF (rozsah; „kritérium“) .

Rozsah je vo ktorej bunky budeme analyzovať a kritériá , je podmienkou  , že táto bunka musí obsahovať, aby sa počítajú. V nasledujúcom príklade sme spočítali, koľko buniek obsahuje slovo „váš odborník“.

screenshot-2016-10-06-at-21-21-02

7. PRIEMER

Pomocou tohto vzorca môžeme, ako už názov napovedá, vypočítať priemer údajov zahrnutých v rozsahu buniek. Musíme len napísať do bunky, v ktorej chceme, aby sa objavil výsledok priemeru  = PRIEMER (rozsah) a to je všetko, je to také jednoduché.

screenshot-2016-10-06-at-11-31-09

8. Moje XIMO a Moje NIMO

Tento vzorec nám umožňuje nájsť najväčšiu alebo najmenšiu hodnotu medzi všetkými údajmi, ktoré vyberieme. Je to veľmi ľahko použiteľný vzorec a jeho vykonávanie je nasledovné:

= MAX (rozsah)

= MIN (rozsah)

screenshot-2016-10-06-at-14-21-33

9. LOGICKÍ PREVÁDZKOVIA

Ďalšou základnou možnosťou je vytvorenie excelových vzorcov s logickými operátormi . A čo je to z logických operátorov? Sú to tie, ktoré naznačujú logický záver a pomáhajú nám porovnávať hodnoty a dokonca aj texty. Logické operátory sú nasledujúce.

  • Väčšie ako (>)
  • Menej ako (<)
  • Rozdielny od ()
  • Rovné sa (=)

Pomocou týchto symbolov môžeme zistiť, či je výrok, ktorý vzorec označuje, pravdivý alebo nepravdivý, a keď po jeho formulácii stlačíme kláves Enter, dostaneme odpoveď.

Excel

 vyniknúť

10. KONCATENÁT

Tento posledný vzorec sa aplikuje na texty a je veľmi efektívny, keď vytvárame databázy napríklad s menami ľudí alebo adresami. Pomáha nám spájať rôzne texty, ktoré sú rôznymi bunkami v jednej bunke.

EXCEL

Toto sú niektoré zo základných vzorcov, ktoré vám môžu byť najužitočnejšie, ale ak sa chcete dozvedieť viac trikov o programe Excel, povieme vám tu všetko  .