✅ Musím deklarovať svoje online športové stávky do štátnej pokladnice?

deklarovať stávky online

Termín na podanie Vyhlásenia o príjmoch za rok 2019 už bol otvorený a od daňových poplatníkov existuje veľa pochybností týkajúcich sa činností, ktoré sa majú deklarovať. Jedna z najbežnejších súvisí s online stávkovaním. „Vyhlasovať športové stávky v roku 2019“, „percentuálny podiel štátnej pokladnice na športové stávky v roku 2018“ alebo „zdaňovanie športových stávok v roku 2018“ sú niektoré z hľadaných výrazov súvisiacich s týmto typom činnosti. Musím vyhlásiť online športové stávky do štátnej pokladnice? Vidíme to nižšie.

Som povinný vo vyhlásení vyhlásiť online stávky do štátnej pokladnice?

Deklarovanie ziskov alebo strát vo výkaze ziskov a strát závisí, ako každá činnosť, ktorá ovplyvňuje náš príjem, od dvoch faktorov.

výkaz ziskov a strát 2018 3

Vyhlasovanie stávok akéhokoľvek druhu (poker, online kasíno, šport ...) do štátnej pokladnice je konkrétne povinné v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak dosiahneme zisk, ktorý spolu s ďalším ziskom, ktorý ovplyvňuje naše kapitálové alebo realitné výkony, presahuje 1 600 eur
 • Ak dosiahneme zisk viac ako 1 000 eur a príjem z práce (hrubý ročný plat) vyšší ako 22 000 eur. Do rovnice vstupujú aj príjmy z príjmu z nehnuteľností (nájom za bývanie), dotácie na bývanie úradnej ochrany vyššie ako 1 000 eur alebo štátne pokladničné poukážky.

Domnienky

 • Moja ročná hrubá mzda je 20 000 eur a v online stávkach som vyhral 1 700 eur, musím stávky deklarovať vo výkaze ziskov a strát? Áno .
 • Moja ročná hrubá mzda je 28 000 eur a v online stávkach som vyhral 750 eur, musím stávky deklarovať vo výkaze ziskov a strát? Nie, hoci je povinnosť predložiť vyhlásenie .
 • Moja ročná hrubá mzda je 12 000 eur a v online stávkach som vyhral 2 200 eur, musím stávky deklarovať vo výkaze ziskov a strát? Áno .

Kde a ako vo výkaze ziskov a strát deklarujem online stávky?

vyhlasujte stávky online hacienda 3

Vzhľadom na to, že online športové stávky a ďalšie stávky nie sú zahrnuté v žiadnej časti dohody RETA pre samostatne zárobkovo činné osoby, musia sa uvádzať spolu so zvyškom políčok týkajúcich sa výkonnosti dosiahnutej za posledný fiškálny rok, teda v roku 2018.

Príslušné polia sú popísané v nasledujúcich častiach:

 • Návratnosť hnuteľného kapitálu
 • Návratnosť základného imania
 • Výkon ekonomických činností
 • Pracovný výkon
 • Kapitálové zisky a straty

Presne v tejto poslednej časti budeme musieť deklarovať všetky príjmy pochádzajúce z online hry. Musím deklarovať svoje stávkové straty? Potvrdzujú a musia byť vypočítané spolu so zárobkami.

Spôsob vyhlasovania online stávok sa konkrétne zakladá na nasledujúcej rovnici:

 • Suma, ktorá sa má deklarovať = Zisky - Straty - (Príjem + Výbery)

Domnienky

 • 1 300 eur ziskov - 1 000 eur strát - (2 000 eur z príjmu + 1 100 eur z výberov) = - treba uviesť 600 eur
 • 4 000 eur zisky - 500 eur straty - (1 300 eur príjem + 3 000 eur výbery) = treba deklarovať 5 200 eur

Percento a zdanenie športových stávok v roku 2019

vyhlasujte stávky online hacienda 2

Stávky Ako sme uviedli v predchádzajúcej časti, stávky na šport musia byť vyhlásené spolu so zvyškom príjmu získaného z iných aktivít, ktoré majú vplyv na náš príjem, preto je potrebné uplatniť percentuálny podiel, ktorý sa má uplatniť, spolu so zvyškom boxov.

Pokiaľ ide o percentá, ktoré sa majú použiť, ministerstvo financií definuje nasledujúce sumy na základe všeobecnej výkonnosti fiškálneho roka:

 • Do výšky 12 450 eur zo základu dane : 19%
 • Od 12 450 do 20 200 eur základ dane : 24%
 • Od 20 200 do 35 200 eur základ dane : 30%
 • Od 35 200 do 60 000 eur základ dane : 37%
 • Od 60 000 do vyššie : 45%

Koľko teda musím zaplatiť Haciende za online hazardné hry? Vo všeobecnosti platí, že percentuálny podiel všetkých predtým diskutovaných konceptov na celkovú návratnosť, ktorý sme dosiahli v roku 2018 . Príjmy z práce, nábytku a nehnuteľností, z ekonomických aktivít (samostatne zárobkovo činné osoby) a z tých, ktoré ovplyvňujú náš majetok, to znamená online hazardné hry.

Musíme si uvedomiť, že príjem získaný v zamestnaní podlieha určitému základu dane, ktorý sa môže líšiť v závislosti od najímajúcej spoločnosti.

Domnienky

 • Získal som zárobok v športových stávkach 3 000 eur a mám hrubú ročnú mzdu 15 000 eur, z čoho je zrazených 950 eur zo sociálneho zabezpečenia a 2 000 eur ako daň z príjmu fyzických osôb, koľko musím zaplatiť? 660 eur približne .
 • Nemám prácu a dosiahol som zárobok z hazardných hier online 5 560 eur. Koľko musím zaplatiť? 0 eur .

Často kladené otázky o vyhlásení o hazardných hrách online

Spolu s pochybnosťami, ktoré sme práve vyriešili, existuje množstvo otázok týkajúcich sa vyhlásenia určitých premenných v rámci určitého domáceho bookmakera, ktoré spĺňajú podmienky na vyhlásenie stávok v Income 2018.

Musím vyhlásiť, že peniaze, ktoré stávkové kancelárie nevyberali, neboli vybrané?

Áno. Bez ohľadu na to, či boli vybrané na bankový účet alebo PayPal, musia byť peniaze vypočítané tak, aby deklarovali výkonnosť získanú v roku 2018.

Musím deklarovať straty do štátnej pokladnice, ak som nezískal zisk?

Áno, získavame straty alebo zisky, množstvo je potrebné naznačiť pomocou rovnice popísanej na začiatku článku.

Musím deklarovať stávkové bonusy a peniaze, ktoré mi dáva stávková kancelária?

Áno, a musia sa vypočítať pomocou rovnice, aby bolo možné vypočítať výkonnosť dosiahnutú počas celého roka.

Musím deklarovať peniaze, ktoré mám vo všetkých stávkových kanceláriách?

Áno, spôsob, ako to vypočítať, je založené na rovnakej rovnici, ktorá bola uvedená na začiatku článku, s tou výnimkou, že budeme musieť vypočítať výnos po domoch, aby sme mohli celkovú sumu deklarovať v poli Kapitálové zisky a straty.